ท่านสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างไร

11

ท่านสามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยการสมัครเป็นผู้จาหน่ายอิสระของออร์กาโน่ โกลด์ โดยการซื้อชุดเริ่มต้นธุรกิจ

22

ชุดเริ่มต้นธุรกิจนี้ จะรวมถึงสิทธิ์การใช้เว็บไซต์ของออร์กาโน่ โกลด์ และการเข้าถึงข้อมูลเชิงธุรกิจในองค์กรของท่านฟรี เป็นระยะเวลา 1 ปี

* หน้าเว็บไซต์ผู้จาหน่ายอิสระออร์กาโน่ โกลด์และชุดเริ่มต้นธุรกิจจะเหมือนรูปที่แสดงไว้ ทั้งนี้เครื่องมือการตลาดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ

฿ 990 บาท ชุดเริ่มต้นธุรกิจ
33

พันธสัญญาการเป็นผู้จาหน่ายอิสระ

44

โบรชัวร์และการสมัคร

55

ตัวอย่างกาแฟที่หลากหลาย

66

สิทธิ์การซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาขายส่ง

** ชุดเริ่มต้นธุรกิจของออร์กาโน่ โกลด์อาจจะมีความแตกต่างในบางประเทศหรือภูมิภาค กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกับสปอนเซอร์ของท่าน.

** Actual income will depend on the amount of time and effort an individual devotes to their business. A typical participant in the ORGANO™ compensation plan earns between $0-$599 per annum.